Lisensskandalen til Norges Friidrettsforbund – en foreløpig, forhåpentligvis ikke siste, kommentar

(Jeg er ikke noen veldig ivrig kommentator i media generelt, men gitt oppførselen og holdningen Friidrettsforbundet utviser her, kan jeg ikke bare sitte stille.)

Dette innlegget er en videreføring av en kommentar jeg skrev til saken
http://www.kondis.no/nfif-med-svar-paa-lisenskritikken.5328741-127676.html i Kondis.

Overordnet oppsummering: Jeg synes det er et utrolig lite tilfredsstillende svar fra forbundet – og kun en gjentagelse av hva de har sagt helt siden mars – og jeg ønsker å hjelpe til så ikke dette skal kunne ties ihjel.

Innlegget er videre en uforbeholden støtte til Frode Klevstul, som tok opp igjen denne saken sist uke i
http://www.chronicles.no/2013/10/boycott-sentrumslpet-2014.html – en sak som ble publisert i Kondis rett etterpå, men som så raskt ble ble redigert til en mye snillere (for NFIF) – og mindre relevant – versjon. Men et av de store problemene med det, journalistisk og moralsk, er at Kondis-redaksjonen har redigert Frodes egne uttalelser i ettertid, etter påtrykk fra NFIF (og BUL IL); se 
http://www.chronicles.no/2013/10/call-for-boycott-uncensored.html

20131001_154940

Jeg har lest om makt- og pengemisbruk fra diverse idrettsforbund i norske medier mange ganger, men dette føles mye tettere på kroppen..

For min del er det heller ikke pengene det står på – jeg har råd til å betale litt mere per mosjonsløp jeg deltar i – men Friidrettsforbundet virker mindre og mindre pålitelige som forvaltere av disse pengene, og jeg skulle gjerne sett noen gode svar før jeg sponser et system som per i dag ser ut til å gavne organisasjonen NFIF mest, og ikke verken enkeltløpere, deres barn, eller klubbene.

Her er selve kommentaren til Kondisartikkelen nevnt over:

Til redaksjonen: Hadde det vært mulig for Kondis å forsøke å få Friidrettsforbundet til å gi tilsvar på de faktiske utfordringene med deres lisensordning (som for eksempel nevnt i de to kommentarene over her, og tidligere fremsatt), istedenfor å la den velkjente og ifølge oss utenfor NFIF, ikke holdbare argumentasjonen, i standardsvaret fra kommunikasjonssjefen, stå som eneste utspill? Hvordan kan vi tillate at NFIF innhenter såpass mye penger fra oss, uten andre svar på spørsmålet «Hva all i verden skal disse pengene brukes til, som ikke enten allerede håndteres, eller gjøres bedre direkte mot arrangørene», enn «Stol på oss, vi vet best»?

Siden lisensskandalen (hvilket vi kan håpe den blir kjent som til slutt) startet før mars, har jeg ikke ennå noe sted sett NFIF komme med overbevisende svar som adresserer noen av disse punktene – de har hittil blitt effektivt omgått med de samme svarene som over – «Dere mosjonister trenger bedre terminlister og flere påmeldingsløsninger, mere forsikring, og vi skal snu oss rundt og klare å skape mere aktivitet blant barn og unge fra sentralt hold».

Så NFIF ber om å bli betalt for sine gode intensjoner. Men er NFIF hittil kjent for sin troverdighet og gjennomsiktighet? Og måten denne saken har blitt håndtert på fra deres side, hele veien igjennom, svekker bare troverdigheten enda mer, ikke minst fordi de heller omgår og avfeier, enn å imøtegå kritikken.

Forbundet virker å ønske minst mulig diskusjon om saken, både før tinget og etter. Er det samme i allmennhetens interesse? Det er ikke i NFIF‘s interesse å faktisk gi ordentlige svar på spørsmålene de har blitt stilt, men Kondis – dette er i høyeste grad «i medlemmenes interesse».